Pomiary termowizyjne

Wykaz dziedzin, w których wykorzystywane są badania termowizyjne:
budownictwo
wykrywania zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków i urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej, wykrywania pęknięć i niejednorodności materiałów, lokalizacja mostków cieplnych, lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności, filtracji powietrza, wad technologicznych przegród budynków, określanie prawidłowego osadzenia i zaizolowania okien,
ciepłownictwo
lokalizacji rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności na instalacjach, wadliwych i nieinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczej, oraz wycieków wody, wad ogrzewania podłogowego, wyznaczanie przebiegu, umiejscowienia elementów grzejnych, złego stanu izolacji cieplnej pieców, kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi (diagnostyka przedremontowa i powykonawcza), lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej (inwentaryzacja), uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych,
energetyka
pomiary rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii WN i wszelkich złączy, diagnostyki technicznej na podstawie analizy rozkładów temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji, takich jak między innymi: transformatory, generatory, silniki, linie przesyłowe i tradycyjne, stacje rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia, linie technologiczne , badania urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego, badania obwodów elektronicznych w celu określenia rozpływu ciepła oraz oceny jakości schłodzenia podzespołów,
przemysł
kontrola linii produkcyjnych, badania silników spalinowych i turbin, badania środowiskowe, np. wykrywanie samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów, lokalizacja skażeń cieplnych wód i gruntów, nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, transporterów, kompresorów, pomp, badanie jakości wyrobów.

P.H.U. APRONT

ul.Orląt Lwowskich 7/2
45-371 Opole
FAX.: +48 77 4549830
Tel.kom.: +48 606998820

eMail: apront@o2.pl

NIP: 754-177-77-78

REGON: 531658263