Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary odbiorcze , okresowe i kontrolne w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:

* Pomiary ochrony przeciwporażeniowej (skuteczność zerowania).
* Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
* Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
* Pomiary instalacji odgromowych.

* Pomiary natężenia oświetlenia.

* Pomiary ciągłości PE

* Pomiary dużych i małych rezystancji.

kontakt: Tomasz Abrahamek
tel. +48 606998820

P.H.U. APRONT

ul.Orląt Lwowskich 7/2
45-371 Opole
FAX.: +48 77 4549830
Tel.kom.: +48 606998820

eMail: apront@o2.pl

NIP: 754-177-77-78

REGON: 531658263