Instalacje elektryczne

# Instalacje oświetleniowe

* podstawowe
* awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczeństwa,),

# Instalacje gniazd wtykowych 230/400V

* instalacje ogólnego przeznaczenia,
* gniazd dedykowanych
* zasilanie odbiorników stałych i przenośnych dużej mocy

# Instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych

* uziomy otokowe
* uziomy fundamentowe
* uziomy pionowe, mieszane

# Instalacje odgromowe

* zwody poziome, pionowe
* instalacje odgromowe w wykonaniu specjalnym (ochrona przestrzeni zagrożonych pożarem, wybuchem)
* maszty i iglice wolnostojące

# Oświetlenie zewnętrzne

* oświetlenie terenów przemysłowych
* oświetlenie dróg
* oświetlenie parkingów

    Usuwanie awarii i usterek
P.H.U. APRONT

ul.Orląt Lwowskich 7/2
45-371 Opole
FAX.: +48 77 4549830
Tel.kom.: +48 606998820

eMail: apront@o2.pl

NIP: 754-177-77-78

REGON: 531658263