Badania elektronarzędzi

PODSTAWA PRAWNA BADAŃ ELEKTRONARZĘDZI

Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy obsłudze maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręką można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) oraz 18 . Pomiary narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym

PN-88/E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne w czasie

eksploatacji i badania okresowe.

Co 6 miesięcy – I kategoria użytkowania

Co 4 miesiące – II kategoria użytkowania

Co 2 miesiące – III kategoria użytkowania

Bieżące prowadzenie kartoteki elektronarzędzi

P.H.U. APRONT

ul.Orląt Lwowskich 7/2
45-371 Opole
FAX.: +48 77 4549830
Tel.kom.: +48 606998820

eMail: apront@o2.pl

NIP: 754-177-77-78

REGON: 531658263